Skip to content

"آکادمی" در لغت نامه معین نام باغی بوده در آتن که افلاطون در آن تدریس می کرد و کم کم با گذشت زمان معنای انجمن علمی یا فرهنگستان را به خود گرفت.

“جوانان برای جوانان” تشکیل شده از معماران، شهرسازان، هنرمندان، صنعتگران، جامعه شناسان، اقتصادانان و اندیشمندان است که در جهت پیشرفت نسل‌های قبل خود تلاش می‌کنند.

در هر سال ما سه رویداد “بوتکمپ معماری”، “سه تفکر یک هدف” و “جایزه معمار جوان سال” را در این آکادمی برگزار می‌کنیم.

در این سه رویداد ما از نخبگان معماری، شهرسازی و …. کمک می‌گیریم تا گام کوچکی برای جوانان برداریم.